• HOME
  •  » CLUB INFO

CLUB INFO 

 

Secretaris Vrijens Jean Terrein Houtstraat 21, 3830  Wellen
Telefoon 012/74 35 63 Telefoon 011/37.72.67
    BTW BE 0411.011.764
        Correspondentie Notelarenstraat 24,3830 Wellen         Bankrekening

Iban : BE27 455-8040161-73

Bic: KREDBEBB

E-mail jeanvrijens@telenet.be Stamnummer 2825
    Clubkleuren Geel-blauw-rood